vyšetrovanie
2

Virtuálne hlasovanie

Proces elektronického hlasovania
spoločnosťou EVM

solutions-4

Krok 1. Volebné miestnosti sú otvorené

4

Krok 2. Identifikácia voliča

9

Krok 3.1 voličské karty na spustenie zariadenia

10

Krok 3.2 Na spustenie zariadenia použite QR kód

6

Krok 4. Hlasovanie na dotykovej obrazovke (od EVM)

8

Krok 5. Vytlačte si hlasovacie lístky

Proces elektronického hlasovania
od BMD

solutions-4

Krok 1. Volebné miestnosti sú otvorené

4

Krok 2. Identifikácia voliča

5

Krok 3. Distribúcia prázdneho lístka (s informáciami o overení)

Virtual-Voting

Krok 4. Vložte prázdny hlasovací lístok do virtuálneho hlasovacieho zariadenia

6

Krok 5. Hlasovanie prostredníctvom dotykového displeja od BMD

8

Krok 6. Tlač hlasovacích lístkov

7

Krok 7. ICE100 na dokončenie sčítania hlasov v reálnom čase (overenie hlasu)

Prístupné hlasovanie

Táto funkcia je zameraná na ľudí s pohybovým a zrakovým postihnutím, umožňuje im dobrú interakciu s dotykovým displejom a plne zaručuje volebné právo pre všetky typy voličov.

1

Braillove tlačidlá pre voličov so zrakovým postihnutím

2

Pogumované tlačidlá poskytujú príjemný pocit na dotyk

3

Voliči dostávajú hlasové výzvy v každom kroku volebného procesu