vyšetrovanie
3

Registrácia a overenie voliča

Registrácia a overenie voliča

solutions-4

Krok 1. Voliči vstupujú do volebnej miestnosti

solutions-5

Krok 2.  Zber a vstup biometrických informácií

solutions-6

Krok 3.  Potvrdenie podpisu

solutions-7

Krok 4.  Rozdeľte voličské preukazy

solutions-4

Krok 5.  Otvorte volebnú miestnosť

solutions-7-1

Krok 6.  Overenie voliča

solutions-8

Krok 7.  Pripravení hlasovať

Hlavné body

Vyhnite sa falošnému hlasovaniu
  • V procese overovania poskytnú voliči platné poverenia a biometrické informácie na overenie, čím sa účinne zabráni náhradnému overeniu a hlasovaniu voličov v procese ručného overovania.

Vyhnite sa nesprávnej a opakovanej registrácii
  • Na základe platných poverení, biometrických informácií a ďalších informácií sa pomocou funkcie zhrnutia systémových údajov môže vyhnúť nesprávnej registrácii, opakovanej registrácii a tieto udalosti úplne odstrániť.

Vyhnite sa opakovanému hlasovaniu
  • Vytváranie sietí v reálnom čase môže zabrániť opakovanému overovaniu a hlasovaniu v rôznych okrskoch v rôznych časoch. Každý volič zapisuje informácie prostredníctvom overovacieho servera. Po opätovnom overení server zobrazí výzvu na opakované overenie.